Výsledky vyhľadávania

 1. LODUHOVÁ, Mária. Významné medzníky vývoja nemeckého hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Fodorová. Bratislava, 2014. 49 s.
  kniha

  kniha

 2. KONTÁROVÁ, Veronika. Ekonomický vývoj Španielska v 21.storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Fodorová. Bratislava, 2014. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. FODOROVÁ, Veronika - ŠČEPÁN, Michal. Environmentálne východiská klasickej a neoklasickej ekonomickej teórie a trvalo udržateľný rozvoj. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 2, s. 135-147. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176362/MV2013-2.pdf>
  článok

  článok

 4. FODOROVÁ, Veronika. K otázkam modernej ekonomiky a postavenia sociálneho kapitálu v nej. In Kultúra, hodnoty a sociálny kapitál. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3804-6, s. 81-86.
  článok

  článok

 5. CEPLÁKOVÁ, Andrea. Europeizácia národnej zahraničnej politiky : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Fodorová. Bratislava, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. VLČKOVÁ, Lucia. Európska integrácia a perspektívy Francúzska : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Fodorová. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. SIVČOVÁ, Andrea. Európska integrácia a Nórsko : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Fodorová. Bratislava, 2013. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ZAJACOVÁ, Lívia. Postoj Spojeného kráľovstva k rozširovaniu a prehlbovaniu európskej integrácie : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Fodorová. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. FODOROVÁ, Veronika. The Blue Economy and social capital. In XXI vek: Rossija i mir v uslovijach kardinaľno menjajuščegosja obščestva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 15-17 aprelja 2013. - Moskva : Izdateľstvo MIEP, 2013. ISBN 978-5-8461-0243-9, s. 92-98.
  článok

  článok

 10. FODOROVÁ, Veronika - VESELOVSKÁ, Stanislava. O teoretických východiskách skúmania európskej integrácie v štyridsiatych až sedemdesiatych rokoch 20. storočia. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 2, s. 6-23 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0179725/A2013-2.pdf>
  článok

  článok