Výsledky vyhľadávania

 1. LOŠÁKOVÁ, Denisa. Monetárna politika ECB počas finančnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. JANOŠKO, Ivan. Cenové bubliny na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. CHUDÁ, Martina. Zhodnotenie vývoja komerčného bankovníctva na Slovensku od roku 2004 : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. MARKOŠOVÁ, Tímea. Repoobchody v eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 39 s.
  kniha

  kniha

 5. PETRÍKOVÁ, Gabriela. Bankový sektor vybranej krajiny a komparácia s bankovým sektorom na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. GAJDOŠÍKOVÁ, Barbora. Úverový proces v komerčnej banke : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. PEŠINOVÁ, Barbora. Nekonvenčné nástroje menovej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Zdenka Střelecká. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. STŘELECKÁ, Zdenka. Ekonomické dôvody vstupu Slovenska do HMÚ: empirické explorácie na báze modelov VAR : dizertačná práca. Školiteľ: Menbere Workie Tiruneh. Bratislava, 2011. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. STŘELECKÁ, Zdenka. Rozdiely v transmisnom mechanizme EA12 a EA16. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 73-77.
  článok

  článok

 10. STŘELECKÁ, Zdenka - BRATKOVÁ, Nina. Finančná gramotnosť mladých. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1/5]. Grant mladých vedeckých pracovníkov 2315019.
  článok

  článok