Výsledky vyhľadávania

 1. BUKOVOVÁ, Sylvia. Tvorba pracovných miest - úloha MSP pri stabilizácii ľudského kapitálu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 2, s. 90-98 online. VEGA 1/0569/18, VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 2. BENCÚROVÁ, Kristína. Špecifiká marketingu neziskových organizácií v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. KUŠVAROVÁ, Mária. Úloha a význam registrovaných sociálnych podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. MIKUS, Ráchel Gabriela. Problémy a perspektívy rodinných podnikov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠAVELOVÁ, Nikola. Špecifiká financovania neziskových organizácií v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTESKOVÁ, Lucia. Využívanie alternatívnych zdrojov financovania v MSP v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. ROMÁN, Dominik. Využívanie alternatívnych zdrojov financovania v MSP v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. SLODIČÁKOVÁ, Paulína. Inovačné trendy v riadení a využívaní ľudských zdrojov v MSP v SR : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. BUKOVOVÁ, Sylvia - SLODIČÁKOVÁ, Paulína. Inovačné trendy v riadení ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 69-81 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 10. JURA, Peter. Problémy a perspektívy sociálneho podnikania v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha