Výsledky vyhľadávania

 1. SOÓSOVÁ, Ildikó. Vývoj poľnohospodárskeho poistenia a zaistenia : diplomová práca. Školiteľ: Hana Dlábiková. Bratislava, 2015. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Škody spôsobené prírodnými katastrofami a nástroje ich znižovania. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 159-168 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling a uplatnenie jeho nástrojov v poisťovniach. In Trendy v podnikání 2014. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5, s. 1-10 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok

 4. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Dohľad nad poisťovníctvom. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 28-45 [0,70 AH].
  článok

  článok

 6. DLÁBIKOVÁ, Hana. Organizačná štruktúra komerčnej poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 55 [0,37 AH].
  článok

  článok

 7. DLÁBIKOVÁ, Hana. Výročná správa poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 46-53 [0,37 AH].
  článok

  článok

 8. DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling v poisťovníctve. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 158-199 [1,69 AH].
  článok

  článok

 9. DLÁBIKOVÁ, Hana. Uplatnenie kontrolingových nástrojov v poisťovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2011. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Strategické nástroje kontrolingu v poisťovníctve ako súčasť risk manažmentu. In Evropské finanční systémy 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v rámci "Slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty MU" : Brno, 3.6.2011. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5509-4, s. 163-167.
  článok

  článok