Výsledky vyhľadávania

 1. SOÓSOVÁ, Ildikó. Vývoj poľnohospodárskeho poistenia a zaistenia : diplomová práca. Školiteľ: Hana Dlábiková. Bratislava, 2015. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Škody spôsobené prírodnými katastrofami a nástroje ich znižovania. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 159-168 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling a uplatnenie jeho nástrojov v poisťovniach. In Trendy v podnikání 2014. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014 [elektronický zdroj]. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5, s. 1-10 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok


 4. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Dohľad nad poisťovníctvom. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 28-45 [0,70 AH].
  článok

  článok


 5. DLÁBIKOVÁ, Hana. Výročná správa poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 46-53 [0,37 AH].
  článok

  článok


 6. DLÁBIKOVÁ, Hana. Organizačná štruktúra komerčnej poisťovne. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 55 [0,37 AH].
  článok

  článok


 7. DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling v poisťovníctve. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 158-199 [1,69 AH].
  článok

  článok


 8. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0211/10 : doba riešenia 01/2010 - 12/2011. Bratislava, 2011. [13 s.]. VEGA 1/0211/10.

 10. DOHÁLOVÁ, Barbora. Poistenie do hôr : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Dlábiková. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha