Výsledky vyhľadávania

 1. HRICOVÁ, Miroslava - FABIÁNOVÁ, Zuzana. Stratégia hutníckej spoločnosti z pohľadu segmentácie medzinárodného trhu. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod [elektronický zdroj]. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 122-126. VEGA 1/0124/10.
  článok

  článok


 2. HRICOVÁ, Miroslava - HALAGOVÁ, Lýdia - SEDLAČKO, Michal. Vzdelávacia politika Európskej únie. In Využívanie výsledkov doktorandského štúdia pre celoživotné vzdelávanie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 11. decembra 2009, Košice. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0352-9, s. 36-42.
  článok

  článok


 3. HALAGOVÁ, Lýdia - HRICOVÁ, Miroslava. Porovnanie vnímavosti spoločensky zodpovedného podnikania v podnikoch Východoslovenského kraja. In MASH : zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie dňa 29. 6. 2010. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3003-3, s. 1-10.
  článok

  článok


 4. HALAGOVÁ, Lýdia - HRICOVÁ, Miroslava. Implementation of corporate social responsibility in companies in Slovakia. In New economic challenges : 1st international PhD students conference, Brno, 21.1. - 22.1. 2009. - Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4815-7, s. 391-395.
  článok

  článok


 5. HRICOVÁ, Miroslava. Inovácia na finančnom trhu SR - súčasnosť, možnosti, perspektívy : diplomová práca. Škol. Mária Farkašovská. Košice, 2008. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha