Výsledky vyhľadávania

 1. BARTALOSOVÁ, Erika. Výzvy súčasného vzdelávania: nové zručnosti, nové metódy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 3, s. 306-315. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok

 2. KLAČANSKÁ, Henrieta. Možnosti odluky financovania cirkvi od štátu vo svete zahraničných skúseností : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. MRÁZIKOVÁ, Magdaléna. Analýza finančného hospodárenia vybranej obce so zameraním na vývoj rozpočtových príjmov : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠURMANOVÁ, Iveta. Analýza finančného hospodárenia vybraného vyššieho územného celku SR : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. ROZKOŠOVÁ, Dagmara. Význam podielovej dane v podmienkach územných samospráv : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. KOŽLEJ, Gabriel. Dopady demografického starnutia na štátny rozpočet : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠKORCOVÁ, Natália. Zdroje financovania vzdelávania vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. SEMANCOVÁ, Zdenka. Regionálne problémy na trhu práce v Slovenskej republike z hľadiska vzdelanostnej úrovne obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. VALÍČKOVÁ, Kristína. Problematika zamestnanosti osôb s nízkou kvalifikáciou v SR : diplomová práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. LINDÁK, Martin. Porovnanie systému verejnej správy v SR a vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha