Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BOCKOVÁ, Viera - VEHNEROVÁ, Eva. Culture and communication. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 2012 dotlač. 154 s. [11,051 AH]. ISBN 978-80-225-2650-0. [Počet ex. : 32, z toho voľných 28, prezenčne 3]

 2. MCCULLOUGH, Paul. In-class academic writing at the University of Economics in Bratislava. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 100-103.
  článok

  článok


 3. MCCULLOUGH, Paul. Erasmus, the good, the bad and the future. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 75-79.
  článok

  článok


 4. MCCULLOUGH, Paul. Eight reasons for not forcing teachers to do research and publish and eight steps to becoming a successful researcher andpublisher. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 80-87.
  článok

  článok


 5. MCCULLOUGH, Paul. Textbooks - what are they good for? In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 32-34.
  článok

  článok


 6. MCCULLOUGH, Paul. Encouraging original thought. In Teória a prax prípravy učiteľov cudzích jazykov na školách rozličných stupňov : zborník príspevkov. - Bratislava : LINGOS, 2008. ISBN 978-80-89328-13-0, s. 22-24.
  článok

  článok


 7. BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. British, American and Slovak studies. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 310 s. ISBN 978-80-225-2645-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]