Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Pokles domácej výroby - vplyv na konkurencieschopnosť krajiny. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-9] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 2. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Postavenie dane z poistenia v daňových systémoch vybraných európskych krajín. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 3. FEKETEOVÁ, Petra. Nepriame dane pred finančnou krízou a v súčasnosti : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. FORNEROVÁ, Miroslava. Daňové úniky a možnosti ich eliminácie v oblasti nepriamych daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 5. GROSSMANOVÁ, Dominika. Uplatňovanie základnej a zníženej sadzby spotrebnej dane z alkoholických nápojov vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. BALKOVÁ, Alexandra. Zdanenie motorových vozidiel v Slovenskej republike a možnosti zavedenia nových ekologických daní v doprave : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 7. ONDROVIČOVÁ, Veronika. Environmentálne aspekty ochrany životného prostredia v daňovej sústave SR : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. REXOVÁ, Dominika. Vplyv vybraných nepriamych daní na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. VAIC, Diana. Špecifiká spotrebnej dane z tabakových výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. ČURILLA, Tomáš. Aktuálna daňová politika EÚ v oblasti nepriamych daní : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha