Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 507  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0021375^"
 1. VÁLEK, Juraj. Služby oslobodené od dane z pridanej hodnoty v roku 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 7-8, s. 11-16.
  článok

  článok

 2. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru a služby v roku 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 5, s. 12-15.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 2, s. 14-22.
  článok

  článok

 4. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Identifikácia potenciálne nezodpovedného správania sa spoločností voči správcovi dane. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 3, s. 341-360. APVV-15-0322, VEGA 1/0443/15, APVV-20-0338.
  článok

  článok

 5. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených prípadov. Recenzenti: Juraj Válek, Annamária Androvičová. 2. prepracované a aktulizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. [109 s.] [5,45 AH]. ISBN 978-80-7676-250-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 6. HORŇÁKOVÁ, Martina. Nepriame dane v systéme zdaňovania krajín OECD : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. TARIČOVÁ, Patrícia. Zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom nepriamych nástrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠAVELOVÁ, Stela. Daňové a iné nástroje na obmedzenie spotreby alkoholických nápojov : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. OSUSKÁ, Michaela. Daňové a iné nástroje na obmedzenie spotreby tabakových výrobkov : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. ZÁLEŠÁK, Adam. Možnosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych daní - v leteckej doprave : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha