Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 154  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0021871^"
 1. NAĎOVÁ, Nikola. Domáce a medzinárodné prístupy k hodnoteniu podnikateľského prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 96 s.
  kniha

  kniha

 2. BUDZÁKOVÁ, Katarína. Podnikateľské prostredie krajín Vyšehradského regiónu z pohľadu Svetovej banky : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 108 s.
  kniha

  kniha

 3. MILENKYOVÁ, Miriam. Aplikácia prvkov podnikateľského plánu pri zakladaní podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. VEREŠOVÁ, Monika. Konkurenčné prostredie podniku vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. SUKEĽOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty rodinného podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 39 s.
  kniha

  kniha

 6. KOLESÁR, Martin. Založenie podniku – komparácia podmienok vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Digitalization as a Tool to Support Innovation: A European Perspective. In Ekonomìčnij forum. - Lutsk : Lutsk National Technical University. ISSN 2415-8224, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 29-34 online.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - BARLAŠOVÁ, Terézia. Efektívnosť investičnej pomoci optikou tvorby nových pracovných miest. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 6, s. 523-548 online.
  článok

  článok

 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Globálna kompetentnosť v kontexte výziev vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 3, s. 63-71 online. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 10. BRUOTHOVÁ, Michaela - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Internacionalizácia slovenských vysokých škôl. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 55-56 online.
  článok

  článok