Výsledky vyhľadávania

 1. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Digitalization as a Tool to Support Innovation: A European Perspective. In Ekonomìčnij forum. - Lutsk : Lutsk National Technical University. ISSN 2415-8224, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 29-34 online.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - VASKOVÁ, Iveta. Does Foreign Direct Investment Boost Innovation? The Case of the Visegrad and Baltic Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2020, vol. 24, no. 3, pp. 106-121 online. Dostupné na : <https://www.qip-journal.eu/index.php/QIP/article/view/1519>
  článok

  článok

 3. BRUOTHOVÁ, Michaela. Teoretické prístupy k faktorom podmieňujúcim úspešnosť startupov. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 104-111 online.
  článok

  článok

 4. BRUOTHOVÁ, Michaela. Charakter inovačnej aktivity podnikov v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 116 online.
  článok

  článok

 5. BRUOTHOVÁ, Michaela. Kvalitatívne parametre slovenského podnikateľského prostredia. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 117 online.
  článok

  článok

 6. BRUOTHOVÁ, Michaela. Startup ekosystém na Slovensku. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 118 online.
  článok

  článok

 7. KUMMEROVÁ, Dominika. Podpora startupového podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. ROŠKOVÁ, Bianka. Podnik jednotlivca - komparácia vybraných aspektov podnikateľskej činnosti na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. PRUSÁK, Viktor. Podnikateľský model vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. HRINKOVÁ, Kristína. Leasing ako zdroj financovania malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha