Výsledky vyhľadávania

 1. PELEGRINOVÁ, Lenka - ČIŽMÁRIK, Martin. Open innovation in open source software. In Conference AMTP IV. (Application on management theory in practice IV.) : international conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2926-6, s. [1-12]. Projekt č. 2330256/09.
  článok

  článok

 2. FARKAŠOVSKÁ, Mária et al. Štrukturálna politika Slovenskej republiky ako nástroj riešenia regionálnych disparít : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0780/08 : doba riešenia od 01/2008 do 12/2010. Košice, [2010]. [15 s.]. VEGA 1/0780/08.
 3. HORŇÁKOVÁ, Monika. Príčiny a dôsledky potravinovej krízy : bakalárska práca. Škol. Martin Čižmárik. Košice, 2009. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KEREK, Michal. Vývoj obchodu s hutným materiálom v košickom regióne : bakalárska práca. Škol. Martin Čižmárik. Košice, 2009. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MERTLOVÁ, Jana. Analýza konkurenčných výhod SR pri získavaní zahraničných investícií : bakalárska práca. Škol. Martin Čižmárik. Košice, 2009. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PILJAN, Pavol. Možnosti využitia veternej energie : bakalárska práca. Škol. Martin Čižmárik. Košice, 2009. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. SÁNDOR, Peter. Vývoj strojárskeho priemyslu v Košickom kraji : bakalárska práca. Škol. Martin Čižmárik. Košice, 2009. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ČIŽMÁRIK, Martin. Zavedenie nového výrobku na trh : diplomová práca. Škol. Matej Polák. Košice, 2008. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha