Výsledky vyhľadávania

 1. BOČKAY, Michal. Personálna politika v ubytovacích službách : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha


 2. MAREČKOVÁ, Katarína. Produkt cestovného ruchu v meste Senec : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha


 3. KARDOŠOVÁ, Barbora. Yield manažment v cestovnom ruchu - aplikácia na hotely : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha


 4. HADAROVÁ, Daniela. Komparácia využiteľnosti yield manažmentu v bratislavských päťhviezdičkových hoteloch. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 6-12. Výskumná úloha 5121a.
  článok

  článok


 5. HADAROVÁ, Daniela. Yield manažment v službách cestovného ruchu a jeho konzekvencie pre zákazníka : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2013. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. FILIPSKÝ, Marko. Horský hotel - produkt cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 7. BOŠKOVÁ, Zuzana. Inovácie produktu hotela vo vybranom stredisku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha


 8. CIBULKA, Peter. Marketingová komunikácia vybraného ubytovacieho zariadenia a jej vplyv na jeho návštevnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha


 9. KÓŠOVÁ, Lucia. Postavenie a význam Eko - hotelov na trhu cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. NÁDAŽDYOVÁ, Eva. Postavenie environmentálnych značiek na trhu cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha