Výsledky vyhľadávania

 1. MAREČKOVÁ, Katarína. Produkt cestovného ruchu v meste Senec : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. BOČKAY, Michal. Personálna politika v ubytovacích službách : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. KARDOŠOVÁ, Barbora. Yield manažment v cestovnom ruchu - aplikácia na hotely : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. HADAROVÁ, Daniela. Komparácia využiteľnosti yield manažmentu v bratislavských päťhviezdičkových hoteloch. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 6-12. Výskumná úloha 5121a.
  článok

  článok

 5. HADAROVÁ, Daniela. Yield manažment v službách cestovného ruchu a jeho konzekvencie pre zákazníka : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2013. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HADAROVÁ, Daniela. Yield manažment v cestovnom ruchu – využívanie informačných technológií. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 120-129.
  článok

  článok

 7. HADAROVÁ, Daniela. Využiteľnosť yield manažmentu a jeho konzekvencie v bratislavských päť hviezdičkových hoteloch. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-7]. VÚ 5121a.
  článok

  článok

 8. HADAROVÁ, Daniela. Spoločenská zodpovednosť vybraných hotelov. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 317-326.
  článok

  článok

 9. OMASTOVÁ, Klaudia. Spolupráca v regióne cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. FILIPSKÝ, Marko. Horský hotel - produkt cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha