Výsledky vyhľadávania

 1. BOČKAY, Michal. Personálna politika v ubytovacích službách : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. KARDOŠOVÁ, Barbora. Yield manažment v cestovnom ruchu - aplikácia na hotely : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. MAREČKOVÁ, Katarína. Produkt cestovného ruchu v meste Senec : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. HADAROVÁ, Daniela. Komparácia využiteľnosti yield manažmentu v bratislavských päťhviezdičkových hoteloch. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 1, s. 6-12. Výskumná úloha 5121a.
  článok

  článok

 5. HADAROVÁ, Daniela. Yield manažment v službách cestovného ruchu a jeho konzekvencie pre zákazníka : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2013. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. OMASTOVÁ, Klaudia. Spolupráca v regióne cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. FILIPSKÝ, Marko. Horský hotel - produkt cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. CIBULKA, Peter. Marketingová komunikácia vybraného ubytovacieho zariadenia a jej vplyv na jeho návštevnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. NÁDAŽDYOVÁ, Eva. Postavenie environmentálnych značiek na trhu cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Hadarová. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. HADAROVÁ, Daniela. Rozvoj manažérov - Koučing. In Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2, s. 35-41.
  článok

  článok