Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 13  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0022057^"
 1. CHOCHÚLOVÁ, Lenka. Vymožiteľnosť práva a zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 48-55.
  článok

  článok

 2. CHOCHÚLOVÁ, Lenka. Niektoré výkladové problémy náhrady škody v obchodnom práve z aspektu práva SR a ČR. In Fenomén judikatúry v právu : sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009, Praha. - Praha : Nakladatelství Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-29-5, s. 348-353.
  článok

  článok

 3. CHOCHÚLOVÁ, Lenka. Ústavnoprávne a iné aspekty komanditnej spoločnosti. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16. - 18. 4. 2009 v Častej Papierničke. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7160-295-8, s. 38-48.
  článok

  článok

 4. MARSINA, Tomáš. Osobitosti družstva v porovnaní s akciovou spoločnosťou - aplikácia na Podielové družstvo Slovenské investície a Tatra Asset Management správ. spol., a.s. : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. MEZEI, David. Osobitosti družstva v porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. NOVÁKOVÁ, Alžbeta. Práva a povinnosti spoločníkov s ohľadom na proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. HACAJOVÁ, Soňa. Práva a povinnosti spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. KALIVODA, Ivan. Sprostredkovateľské typy zmlúv z aspektu zahraničného obchodu : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. TOTKOVIČOVÁ, Diana. Nekalá súťaž v zahraničnoobchodnom podnikaní : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. ORMANDYOVÁ, Romana. Zmluva o dielo : bakalárska práca. Škol. Lenka Chochúlová. Bratislava, 2009. 46 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.