Výsledky vyhľadávania

 1. HANUS, Július - HAMALOVÁ, Marta - AUFRICHTOVÁ, Zuzana. Sídelné prostredie a územný rozvoj. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 69-80.
  článok

  článok

 2. TVRDOŇ, Jozef. Trh nehnuteľností. Recenzenti: Július Hanus, Jozef Mrva. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 127 s. [6,83 AH]. ISBN 978-80-225-3569-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. BUČEK, Milan et al. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : podklad pre kontrolný deň. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 364-410.
  článok

  článok

 4. TVRDOŇ, Jozef et al. Rozvoj vidieckeho priestoru a jeho diferenciácia. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 209-228.
  článok

  článok

 5. TVRDOŇ, Jozef et al. Zmeny v územnej (sídelnej) štruktúre slovenskej spoločnosti. Sídelný rozvoj v Európe a jeho vplyv na sídelnú štruktúru Slovenska. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 183-208.
  článok

  článok

 6. TVRDOŇ, Jozef et al. Rozvoj verejnej infraštruktúry a jej priestorové súvislosti. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 229-246.
  článok

  článok

 7. TVRDOŇ, Jozef et al. Vývoj územnoplánovacieho systému ako reflexia trendov územného (sídelného) rozvoja. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 247-268.
  článok

  článok

 8. ŠIKULA, Milan et al. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Gestor projektu: Milan Šikula. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008. 274 s. ISBN 978-80-7144-168-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. HANUS, Július et al. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR). Bratislava : AUREX, 2007. 79 s.
 10. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan - TVRDOŇ, Jozef. The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen" : the general scheme "Economic structure" : slovak part. Bratislava : The European Union Community Initiave Interreg IIIB, 2007. 43 s.