Výsledky vyhľadávania

 1. BUČEK, Milan et al. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Veda, 2010. ISBN 978-80-7144-179-3, s. 570-632 [3,10 AH].
  článok

  článok

 2. BUČEK, Milan et al. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : podklad pre kontrolný deň. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 364-410.
  článok

  článok

 3. TVRDOŇ, Jozef et al. Rozvoj vidieckeho priestoru a jeho diferenciácia. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 209-228.
  článok

  článok

 4. TVRDOŇ, Jozef et al. Zmeny v územnej (sídelnej) štruktúre slovenskej spoločnosti. Sídelný rozvoj v Európe a jeho vplyv na sídelnú štruktúru Slovenska. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 183-208.
  článok

  článok

 5. TVRDOŇ, Jozef et al. Rozvoj verejnej infraštruktúry a jej priestorové súvislosti. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 229-246.
  článok

  článok

 6. TVRDOŇ, Jozef et al. Vývoj územnoplánovacieho systému ako reflexia trendov územného (sídelného) rozvoja. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 247-268.
  článok

  článok

 7. BUČEK, Milan et al. Vízia priestorového (regionálneho a územného) rozvoja. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-168-7, s. 197-228.
  článok

  článok

 8. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan - TVRDOŇ, Jozef. The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen" : the general scheme "Economic structure" : slovak part. Bratislava : The European Union Community Initiave Interreg IIIB, 2007. 43 s.
 9. NÉMETH, Tibor et al. "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. 28 s.
 10. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Stratégia priestorovej štruktúry ekonomiky a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky : VÚ 1-1992, štúdia č. 1.1-1992 Ľudské zdroje a osídlenie. Bratislava : Výskumný ústav oblastného plánovania, 1992. 98 s.