Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁHORSKÁ, Barbora. Nákupné správanie mileniálov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Chomová. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 2. MIŠÚN, Juraj. Review of a Scientific Monograph. In Junior Scientific Researcher. - Focșani : SC Research Publishing SRL. ISSN 2458-0341, May 2019, vol 5, no.1, pp. 1-2 online. Recenzia na: Strategies and Business Models of Startups / Richard Bednár, Katarína Procházková, Branislav Zagoršek ; Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. - Brno : Tribun EU, [2018]. - ISBN 978-80-263-1508-7.
  článok

  článok

 3. CHOMOVÁ, Katarína. The New Customer Path in the Digital Economy. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 40-45 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. [Strategies and Business Models of Startup]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 115-116 online. Recenzia na: Strategies and Business Models of Startups / Richard Bednár, Katarína Procházková, Branislav Zagoršek ; Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. - Brno : Tribun EU, [2018]. - ISBN 978-80-263-1508-7.
  článok

  článok

 5. BLAHOVIČ, František. Marketingová stratégia novej športovej značky oblečenia : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Chomová. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha

 6. CHOMOVÁ, Katarína. i.e.SMART. In Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. - Lublin : DT.Uni., 2018, pp. 44-48 online.
  článok

  článok

 7. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 8. BEDNÁR, Richard - PROCHÁZKOVÁ, Katarína - ZAGORŠEK, Branislav. Strategies and Business Models of Startups. Reviewers: Michal Varmus, Katarína Chomová. 1st Edition. Brno : Tribun EU, [2018]. 122 s. [9,3 AH]. ISBN 978-80-263-1508-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 9. ONDRUŠKA, Marek. Vytvorenie biznis modelu pre startup : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Chomová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha

 10. ĽUBA, Maroš. Regionálny rozvoj Hornej Oravy s využitím marketingových nástojov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Chomová. Bratislava, 2017. 79 s.
  kniha

  kniha