Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVCOVÁ, Miroslava. Marketing a ekonomika developerského projektu : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2012. 91 s.
  kniha

  kniha

 2. DEMKOVÁ, Eva. People versus service management z pohľadu konkurencieschopnosti v IT sektore : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2011. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PAČUTA, Lukáš. Ekonomika využitia bioplynovej stanice v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2011. 40 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. VAKTOR, Rudolf. Aplikácia CRM marketingu do informačného systému vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2011. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PČOLINSKÁ, Lenka - KOCÁK, Vladimír. Ekonomické aspekty využitia OZE vo Výskumno-výstavnom a informačnom centre v Kapušanoch pri Prešove. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2011. ISSN 1335-9746, 2011, roč. 10, č. 23, s. 103-110.
  článok

  článok

 6. KOCÁK, Vladimír. Ekonomika a marketing producentov energie na báze obnoviteľných nosičov : dizertačná práca. Škol. Vanda Lieskovská. Košice, 2010. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. REMIÁŠOVÁ, Ingrid. Marketing spoločnosti Benefit Leasing s.r.o. : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2010. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  článok

  článok

 8. LANCOŠOVÁ, Jana. Marketingový prieskum v spoločnosti T - mobile a.s : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2010. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ORAVCOVÁ, Miroslava. Marketingová komunikácia obchodno - zábavného centra : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2010. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. FRIGA, Lukáš. Ekonomické aspekty produkcie elektrickej energie na báze biomasy : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Kocák. Košice, 2010. 64 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha