Výsledky vyhľadávania

 1. LATTOVÁ, Barbora. Úloha marketingového manažmentu pri výchove spotrebiteľa : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2014. 156 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. LATTOVÁ, Barbora. Problematika spotrebiteľa v kontexte Európskej únie - ochrana, vzdelávanie, trendy v spotrebe. In Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov na trhu EÚ : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0047/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3734-6, s. 96-110. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 3. LATTOVÁ, Barbora. Vývoj spotrebiteľskej výchovy a jej súčasný stav vo svete a na Slovensku. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 199-205. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 4. LATTOVÁ, Barbora. Využitie komunikácie a jej jednotlivých foriem v spotrebiteľskej výchove. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
  článok

  článok


 5. LATTOVÁ, Barbora. Výchova spotrebiteľa ako prostriedok zabezpečenia trvalo udržateľnej spotreby. In Inovácie marketingových a obchodných činností (3) : vedecký monografický zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2990-7, s. 101-111.
  článok

  článok


 6. LATTOVÁ, Barbora. Postavenie a úloha spotrebiteľa v podmienkach trvalo udržateľnej spotreby. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 243-249.
  článok

  článok


 7. LATTOVÁ, Barbora. M - marketing a jeho vnímanie spotrebiteľmi. In Inovácie marketingových a obchodných činností (2) : vedecký monografický zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2771-2, s. 51-58.
  článok

  článok


 8. LATTOVÁ, Barbora. Spotrebiteľ v kontexte inovácií. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : Karviná, 6. listopadu 2009 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-553-6, s. 988-993. VEGA 1/0557/08.
  článok

  článok


 9. LATTOVÁ, Barbora. Charakteristika spotrebiteľského vzdelávania a jeho foriem. In MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 210-214.
  článok

  článok


 10. LATTOVÁ, Barbora. Marketingová komunikácia Divadla Aréna : diplomová práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2008. 94 s.
  kniha

  kniha