Výsledky vyhľadávania

 1. LAPŠANSKÝ, Ladislav - POVCHANIČ, Štefan. Ľ Histoire d`un plagiat - Ľ Histoire d`une inspiration. In Ianua ad linguas hominesque reserata VI. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2016. ISBN 978-2-9536153-5-7, s. 129-139.
  článok

  článok

 2. POVCHANIČ, Štefan - LAPŠANSKÝ, Ladislav. Littérature française : (chapitres choisis). Recenzenti: Peter Kopecký, Ľubomír Jančok. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 172 s. [13,49 AH]. ISBN 978-80-225-4233-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 3. POVCHANIČ, Štefan. [Frankofónna Afrika]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 7, s. 110-111. Recenzia na: Frankofónna Afrika / Chren, P. ; Kopecký, P. - Nitra : IRIS, 2014. - ISBN 978-80-8153-020-3.
  článok

  článok

 4. POVCHANIČ, Štefan. De la naissance des canons littéraires. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 8, s. 69-77.
  článok

  článok

 5. LAPŠANSKÝ, Ladislav. Glosár obchodné rokovania vo francúzskom jazyku. Recenzenti: Štefan Povchanič, Miroslav Lenghardt. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 100 s. [3,23 AH]. ISBN 978-80-225-4073-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 6. BODNÁROVÁ, Gabriela. Comment sont les Français? : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Povchanič. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. HALADEJOVÁ, Jana. Deux versions slovaques du drame Hernani de Victor Hugo : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Povchanič. Bratislava, 2015. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. GUTTOVÁ, Kristína. Présentation d’une région – l’Alsace : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Povchanič. Bratislava, 2015. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. Zostavovatelia: Daniela Breveníková, Roman Kvapil ; recenzenti: Štefan Povchanič, Daniela Breveníková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [180 s., 19,98 AH]. ISBN 978-80-225-4132-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Cudzie jazyky v premenách času 5.

  elektronická kniha

 10. ADAMCOVÁ, Silvia. Kolokácie v jazyku diplomacie. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4132-9, s. 22-25 CD-ROM.
  článok

  článok