Výsledky vyhľadávania

 1. HOFREITER, Ladislav. Kultúra bezpečnosti a riadenie bezpečnosti. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 2, s. 63-68.
  článok

  článok

 2. HOFREITER, Ladislav. Nerovnosť a asymetria bezpečnosti ako konfliktogénne činitele. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1336-0019, 2014, roč. 13, č. 1, s. 26-31.
  článok

  článok

 3. HOFREITER, Ladislav. Krízy z preľudnenia? In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1336-0019, 2013, roč. 12, č. 1, s. 5-11.
  článok

  článok

 4. HOFREITER, Ladislav. Cesta k Európskej bezpečnostnej stratégii. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. ISSN 1335-2741, 2013, roč. 16, č. 3, s. 113-126.
  článok

  článok

 5. Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society. International conference. Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society : XI. annual international conference : Zlín, 24th - 25th march 2009 : proceedings [elektronický zdroj]. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-7318-828-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HOFREITER, Ladislav. Zaistenie energetickej bezpečnosti - výzva súčasnosti. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2008. ISSN 1336-0019, 2008, roč. 7, č. 1, s. 38-45.
  článok

  článok