Výsledky vyhľadávania

  1. RYBANSKÁ, Zuzana. Nové zameranie a využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom období 2007-2013 : diplomová práca. Škol. Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2010. 83 s.
    kniha

    kniha