Výsledky vyhľadávania

 1. HASAN, Jamal. The Impact of E-Commerce on the Environment. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 17-25 online.
  článok

  článok

 2. KURUCZOVÁ, Klaudia. Faktory ovplyvňujúce spokojnosť zákazníka v internetovom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. HRUBOVČÁKOVÁ, Katarína. Faktory ziskovosti a stratovosti zákazníkov X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 4. VALENTKO, Erik. Spôsoby merania spokojnosti spotrebiteľa v prostredí elektronického obchodu : bakalárska práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. SIMAN, Jaroslav. Vplyv smart technológií v luxusných hoteloch na spotrebiteľské správanie : bakalárska práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 25 s.
  kniha

  kniha

 6. SZAMARÁNSZKA, Anita. Analýza využitia online nástrojov v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. VARGOVÁ, Klára. Služba online chat a jeho vplyv na návštevníka webovej stránky obchodníka : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. PAŠKA, Jakub. Aktuálne výzvy a budúcnosť remarketingu : diplomová práca. Školiteľ: Jamal Hasan. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. HASAN, Jamal. Instagram Social Network As a Tool to Increase Product Sales. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4725-3, s. 15-24.
  článok

  článok

 10. HASAN, Jamal. E-commerce and its Impact on Retail Stores in Slovakia. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 16-23 online. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok