Výsledky vyhľadávania

 1. MACHOVÁ, Zuzana. Implementácia Markovových rozhodovacích procesov : diplomová práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2016. 60 s.
  kniha

  kniha


 2. DROBISZOVÁ, Agata - MACHOVÁ, Zuzana. Vliv fiskální politiky na ekonomický růst v zemích OECD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 3, s. 300-316.
  článok

  článok


 3. MACHOVÁ, Zuzana - KOTLÁN, Igor. Právní jistota – možný problém daňové politiky vyspělých zemí? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 7, s. 833-846.
  článok

  článok


 4. KOTLÁN, Igor - MACHOVÁ, Zuzana. Horizont daňové politiky v zemích OECD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 2, s. 161-173.
  článok

  článok


 5. MACHOVÁ, Zuzana. Komparácia vybraných antivírusových programov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2014. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. MACHOVÁ, Zuzana - KOTLÁN, Igor. Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. ISSN 0032-3233, 2013, roč. 61, č. 5, s. 623-638.
  článok

  článok


 7. KOTLÁN, Igor - MACHOVÁ, Zuzana. Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: selhání daňové kvóty? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 6, s. 743-763.
  článok

  článok


 8. BALCAR, Jiří - FILIPOVÁ, Lenka - MACHOVÁ, Zuzana. Gender wage gap in the Czech Republic: first descriptive analysis based on survey 2011. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. ISSN 1213-2446, 2012, roč. 12, č. 3, s. 151-167.
  článok

  článok


 9. MACHOVÁ, Zuzana. Vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v České republice po vstupu do EU. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. ISSN 1212-3951, 2011, roč. 14, č. 3, s. 227-233.
  článok

  článok


 10. KOTLÁN, Igor - MACHOVÁ, Zuzana - JANÍČKOVÁ, Lenka. Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0032-3233, 2011, roč. 59, č. 5, s. 638-658.
  článok

  článok