Výsledky vyhľadávania

 1. HAHNOVÁ, Karin. Ľudský kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. MARTIŠ, Patrik. Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. MIKULAJOVÁ, Zuzana. Investície do ľudského kapitálu ako predpoklad rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. NÁHLIKOVÁ, Katarína. Priame zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku SR : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. VESELÁ, Patrícia. Ľudský kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. DEÁKOVÁ, Stanislava - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Úloha minimálnej mzdy v novodobom systéme odmeňovania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 106-113 online. VEGA 1/0569/18 (50%), KEGA 025EU-4/2018 (50%).
  článok

  článok

 7. VRÁBLOVÁ, Michaela. Investície do ľudského kapitálu ako predpoklad rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. DEÁKOVÁ, Stanislava - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Motivácia zamestnancov – zamestnanecké benefity. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 132-140 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 9. BUKOVOVÁ, Sylvia - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Sustainable Development and Its Impact on the Quality of Human Capital. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, s. [1-13] online. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0309/18 (50%).
  článok

  článok

 10. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. II. Reviewers: Petr Suchánek, Grisáková Norika. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 87 s. ISBN 978-80-210-9756-8.