Výsledky vyhľadávania

 1. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - TARIŠKOVÁ, Natália. Stabilization of Human Capital in the Cultural and Creative Industry in Slovakia. In The Current Issues of Business : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-093-3, pp. 21-34. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. BUKOVOVÁ, Sylvia - FOLTÍNOVÁ, Ľubica - TARIŠKOVÁ, Natália. Human Capital Stabilization in Slovakia : Scientific Monograph. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Marcela Kožená. 1st Edition. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2021. 185 s. [14 AH]. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%). ISBN 978-961-6869-67-6.
 3. FÜLÖP, Marko et al. Combination of Methods of Thermal and Radiation Treatment of Sediments Associated with PCBs – The Delor Type. - Registrovaný: Scopus. In Nukleonika : International Journal of Nuclear Research. - Varšava : Sciendo. ISSN 1508-5791, 2021, vol. 66, no. 4, pp. 207-211 online. CRP F23034 No. 24270, IAEA TC project RER1021.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Ochrana spotrebiteľa : vysokoškolská učebnica. Recenzentky: Mária Dzurová, Daniela Hupková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 159 s. [13,17 AH]. KEGA 002EU-4/2019, VEGA 1/0836/21. ISBN 978-80-225-4903-5.
 5. ŠAGÁTOVÁ, Andrea et al. Porovnanie 250 MeV protónového cyklotrónu so synchrotrónom pri rádioterapii očnej šošovky. In DRO 2021: XLII. Dny radiační ochrany. mezinárodní konference. DRO 2021: XLII. Dny radiační ochrany : sborník abstraktů z 42. konference, 8.-12.11.2021, (Praha, Česká republika). - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06915-8, s. [1] online.
  článok

  článok

 6. ŠAGÁTOVÁ, Andrea et al. Optimalizácia ochranného tienenia synchrotrónového urýchľovača protónov ProTom na zvýšenie energie protónov z 250 na 330 MeV. In DRO 2021: XLII. Dny radiační ochrany. mezinárodní konference. DRO 2021: XLII. Dny radiační ochrany : sborník abstraktů z 42. konference, 8.-12.11.2021, (Praha, Česká republika). - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06915-8, s. [1] online.
  článok

  článok

 7. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Proceedings of Scientific Papers. no. III. Gabriela Dubcová et al. ; editorial and Compilation Work: Ľubica Foltínová. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2021. 130 s. [8,73 AH]. KEGA 002EU-4/2019. ISBN 978-80-280-0004-2.
  kniha

  kniha

 8. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - KISSOVÁ, Jana. Ethical Behavior of Companies From the Perspective of Environmental Protection in the SR. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0003-5, pp. 31-42 online. VEGA 1/0836/21.
  článok

  článok

 9. BUKOVOVÁ, Sylvia - KUFELOVÁ, Iveta. System of Institutions Responsible for Food Safety in the SR. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0004-2, pp. 6-16 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. ČVIRIK, Marián - DZUROVÁ, Mária. Consumer Perception of the Food Origin in Selected Countries. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0004-2, pp. 17-22 online. VEGA 1/0100/13 (50%), KEGA 002EU-4/2019 (50%).
  článok

  článok