Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  článok

  článok

 2. KRAK, Róbert. Hraničná a priemerná daňová sadzba rôznych príjmových skupín na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. KRČMÁRIKOVÁ, Romana. Vybrané problémy odvodového zaťaženia : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. IHNATIŠIN, Peter. Odvody ako hlavný zdroj financovania verejnej sociálnej ochrany : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. HYCOVÁ, Monika. Hodnotenie vplyvu daňovo-odvodovej politiky na trh práce z makroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. KROPUCH, Michal. Daňový klin ako nástroj vyjadrenia daňovo-odvodového zaťaženia práce z mikroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. KOSORÍNOVÁ, Veronika. Tendencie vývoja daňovej politiky vo vybraných krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 93 s.
  kniha

  kniha

 8. BILICKÁ, Soňa. Daňový systém v SR v porovnaní s vybranými krajinami OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. JUROVATÁ, Michaela. Analýza a komparácia daňového zaťaženia práce v krajinách EU : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 91 s.
  kniha

  kniha

 10. KITOVÁ, Denisa - BELKOVICSOVÁ, Daša. Makroekonomické sledovanie súvislostí medzi daňovým zaťažením práce a zamestnanosťou v krajinách EÚ. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 2, s. 48-57. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0141534/MV2010-2.pdf>
  článok

  článok