Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  článok

  článok

 2. KRAK, Róbert. Hraničná a priemerná daňová sadzba rôznych príjmových skupín na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. KRČMÁRIKOVÁ, Romana. Vybrané problémy odvodového zaťaženia : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. IHNATIŠIN, Peter. Odvody ako hlavný zdroj financovania verejnej sociálnej ochrany : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. KROPUCH, Michal. Daňový klin ako nástroj vyjadrenia daňovo-odvodového zaťaženia práce z mikroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. HYCOVÁ, Monika. Hodnotenie vplyvu daňovo-odvodovej politiky na trh práce z makroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 89 s.
  kniha

  kniha

 7. KOSORÍNOVÁ, Veronika. Tendencie vývoja daňovej politiky vo vybraných krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 93 s.
  kniha

  kniha

 8. BILICKÁ, Soňa. Daňový systém v SR v porovnaní s vybranými krajinami OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. JUROVATÁ, Michaela. Analýza a komparácia daňového zaťaženia práce v krajinách EU : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 91 s.
  kniha

  kniha

 10. KITOVÁ, Denisa. Absolventská daň ako spôsob financovania vysokoškolského vzdelávania. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 63-68.
  článok

  článok