Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  článok

  článok


 2. KROPUCH, Michal. Daňový klin ako nástroj vyjadrenia daňovo-odvodového zaťaženia práce z mikroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha


 3. KRAK, Róbert. Hraničná a priemerná daňová sadzba rôznych príjmových skupín na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 78 s.
  kniha

  kniha


 4. KOSORÍNOVÁ, Veronika. Tendencie vývoja daňovej politiky vo vybraných krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 93 s.
  kniha

  kniha


 5. KRČMÁRIKOVÁ, Romana. Vybrané problémy odvodového zaťaženia : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 84 s.
  kniha

  kniha


 6. IHNATIŠIN, Peter. Odvody ako hlavný zdroj financovania verejnej sociálnej ochrany : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. BILICKÁ, Soňa. Daňový systém v SR v porovnaní s vybranými krajinami OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. HYCOVÁ, Monika. Hodnotenie vplyvu daňovo-odvodovej politiky na trh práce z makroekonomického hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 89 s.
  kniha

  kniha


 9. JUROVATÁ, Michaela. Analýza a komparácia daňového zaťaženia práce v krajinách EU : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Kitová. Bratislava, 2011. 91 s.
  kniha

  kniha


 10. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.