Výsledky vyhľadávania

 1. ŽIAR, Daniel. Možnosti využitia informačno-komunikačných technológií pri riadení malých a stredných podnikov. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 548-553.
  článok

  článok

 2. ŽIAR, Daniel. Využitie informačných systémov pri riadení malých a stredných podnikov : dizertačná práca. Škol. Mojmír Kokles. Bratislava, 2010. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BERTOVÁ, Zuzana. Prekážky zavádzania elektronického podpisu do podnikovej praxe : bakalárska práca. Škol. Daniel Žiar. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha

 4. KUČERA, Vladimír. Ochrana pred zneužitím osobných údajov v sieti internet : bakalárska práca. Škol. Daniel Žiar. Bratislava, 2010. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. MIHALAČ, Ján. Súčasný stav a perspektívy elektronického podpisu na Slovensku : bakalárska práca. Škol. Daniel Žiar. Bratislava, 2009. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. KANOVSKÝ, Miroslav. Porovnanie MS Office s voľne dostupnými riešeniami (open source) z pohľadu ekonomického prínosu pre malý a stredný podnik : bakalárska práca. Škol. Daniel Žiar. Bratislava, 2009. 34 s.
  kniha

  kniha

 7. PELECH, Ondrej. Optimalizácia prevádzkového cyklu pomocou aplikácie MS Excel : bakalárska práca. Škol. Daniel Žiar. Bratislava, 2009. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. ŽIAR, Daniel. Hodnotenie efektívnosti implementácie informačného systému. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 9. ŽIAR, Daniel. Integrácia informačných systémov a riadenie malého a stredného podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-4].
  článok

  článok

 10. ŽIAR, Daniel. Analýza príčin rozdielov medzi kritériami na výber informačného systému a aplikáciou týchto kritérií v praxi. In Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2915-0.
  článok

  článok