Výsledky vyhľadávania

  1. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 244 s. ISBN 978-80-552-0309-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 41 s. ISBN 978-80-552-0311-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. KACHNIČOVÁ, Ľubica - OLÁHOVÁ, Eva - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Skúsenosti z vyučovania anglického jazyka na strednej a vysokej škole. In Vedecké semináre 2007 : zborník prác z vedeckých seminárov 2.3. a 10.9.2007 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 23-30.
    článok

    článok