Výsledky vyhľadávania

 1. DEMIANOVÁ, Andrea. Formy obchodných spoločností a analýza ich odlišností : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. GAŽOVÁ, Veronika. Majetok podniku a majetkové ukazovatele : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠAGÁTOVÁ, Zuzana. Vybraný podnik a analýza jeho finančného hospodárenia : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia verejného sektora vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 88-96 CD-ROM. VEGA 1/1174/12 (100 percent).
  článok

  článok

 5. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia a opodstatnenosť etického kódexu a zodpovedného podnikania v sektore poisťovníctva. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 152-158 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok

 6. KLEJKA, Jakub. Analýza procesu výberu právnej formy podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. MALIŠ, Matúš. Slobodné povolania na Slovensku a ich komparácia s vybraným štátom EU : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. VAŠÍČEK, Peter. Financovanie majetku podniku alternatívnymi formami : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha

 9. BELÁNYI, Michal. Ekonomický znalec ako slobodné povolanie : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. VELČICKÁ, Jana. Bariery zamestanosti vo vyrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha