Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Veronika. Klastrová iniciatíva ako nástroj zvyšovania efektivty a prosperity podnikov regiónu Liptov. In Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014. - Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. ISBN 978-80-89306-24-4, s. 129-138 [CD-ROM]. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok

 2. LITTVOVÁ, Veronika. Zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov regiónu Liptov prostredníctvom klastrovej iniciatívy rozvoja. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 137-148 CD-ROM. VEGA 1/0100/13.
  článok

  článok

 3. LITTVOVÁ, Veronika. Rozmach etického princípu podnikania do globálnych dimenzií. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 282-287 CD-ROM. VEGA 1/0100/13.
  článok

  článok

 4. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia verejného sektora vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3891-6, s. 88-96 CD-ROM. VEGA 1/1174/12 (100 percent).
  článok

  článok

 5. LITTVOVÁ, Veronika. Subvencia a opodstatnenosť etického kódexu a zodpovedného podnikania v sektore poisťovníctva. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 152-158 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok

 6. KLEJKA, Jakub. Analýza procesu výberu právnej formy podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. VAŠÍČEK, Peter. Financovanie majetku podniku alternatívnymi formami : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. BELÁNYI, Michal. Ekonomický znalec ako slobodné povolanie : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. VELČICKÁ, Jana. Bariery zamestanosti vo vyrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. MALIŠ, Matúš. Slobodné povolania na Slovensku a ich komparácia s vybraným štátom EU : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Littvová. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha