Výsledky vyhľadávania

 1. TOMANICOVÁ, Viera. Zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte zamestnaneckých požitkov : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 2. HUČALOVÁ, Zuzana. Náklady na zamestnancov podniku a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha


 3. MAŤKOVÁ, Anna. Vplyv alternatívnych spôsobov vykazovania nákladov na zamestnanecké požitky na finančnú situáciu prezentovanú v účtovnej závierke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 4. BAROKOVÁ, Barbora. Zamestnanecké požitky podľa IFRS : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 38 s.
  kniha

  kniha


 5. KUBOVIČOVÁ, Dominika. Riziká subjektívnosti pri vykazovaní zamestnaneckých pôžitkov : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. BARČÍKOVÁ, Eva. Rezervy na zamestnancov podniku a ich odraz v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. MELIŠKOVÁ, Gabriela. Riziká zamestnávateľa súvisiace s programami zamestnaneckých požitkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha


 8. KUDLIČKOVÁ, Katarína. Vplyv alternatívnych spôsobov vykazovania nákladov na zamestnanecké požitky na finančnú výkonnosť prezentovanú v účtovnej závierke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 37 s.
  kniha

  kniha


 9. VISNYEIOVÁ, Lucia. Projektovaná jednotka zásluhovosti a jej využitie pri zostavení účtovnej závierky podľa IAS 19 : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha


 10. TUREKOVÁ, Petra. Komparácia nákladov na zamestnancov vo výrobnom a obchodnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha