Výsledky vyhľadávania

 1. MARSOVÁ, Eva. Čaká nás certifikácia biomasy produkovanej trvalo udržateľným spôsobom na energetické použitie. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 20101018. ISSN 1335-5511, Júl - september 2010, roč. 16, č. 3, s. 36-41.
  článok

  článok

 2. MARSOVÁ, Eva. Technická normalizácia v oblasti tuhých biopalív a tuhých alternatívnych palív. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2010, roč. 16, č. 2, s. 35-42.
  článok

  článok

 3. MARSOVÁ, Eva. Zhodnocovanie a recyklácia odpadu z plastov. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-5511, 2009, roč. 15, č. 3, s. 15-17.
  článok

  článok

 4. VARGA, Mikuláš - MARSOVÁ, Eva. Biopalivá vo svetle novoprijatých smerníc EÚ. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-5511, Október - december 2009, roč. 15, č. 4, s. 2-8.
  článok

  článok

 5. MARSOVÁ, Eva. Súbor noriem na recyklované plasty prispeje k lepšiemu zhodnocovaniu odpadu z plastov. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2008. ISSN 1335-5511, 2008, roč. 14, č. 2-3, s. 21-22.
  článok

  článok