Výsledky vyhľadávania

 1. DUBEŇOVÁ, Katarína. Spoznajte novodobé trendy v učení sa, vzdelávaní a rozvoji. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 21.6.2013, [s. 1-2], [1,53 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/spoznajte-novodobe-trendy-v-uceni-sa-vzdelavani-a-rozvoji-5-cast-preco-podporovat-rotaciu-zamestnancov-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7Tbdq0-Zm53sOv/?query=spoznajte+novodob%E9+trendy+v+u%E8en%ED+sa%2C+vzdel%E1van%ED+a+rozvoji&serp=1>
  článok

  článok


 2. DUBEŇOVÁ, Katarína. Spoznajte novodobé trendy v učení sa, vzdelávaní a rozvoji. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 10.6.2013, [s. 1-2], [2,32 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/spoznajte-novodobe-trendy-v-uceni-sa-vzdelavani-a-rozvoji-4-cast-3-tipy-ako-sa-ucit-navzajom-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbSOHUWKFK5XC/?query=spoznajte+novodob%E9+trendy+v+u%E8en%ED+sa%2C+vzdel%E1van%ED+a+rozvoji&serp=1>
  článok

  článok


 3. DUBEŇOVÁ, Katarína. Spoznajte novodobé trendy v učení sa, vzdelávaní a rozvoji: Každý manažér by sa mal pýtať. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 27.5.2013, [s. 1-3], [1,5 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/spoznajte-novodobe-trendy-v-uceni-sa-vzdelavani-a-rozvoji-3-cast-kazdy-manazer-by-sa-mal-pytat-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbdZNJPSf49sz/?query=spoznajte+novodob%E9+trendy+v+u%E8en%ED+sa&serp=1>
  článok

  článok


 4. DUBEŇOVÁ, Katarína. Spoznajte novodobé trendy v učení sa, vzdelávaní a rozvoji: Od formalít k rozvoju "on the job". In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 17.5.2013, [s. 1-2], [1,5 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/spoznajte-novodobe-trendy-v-uceni-sa-vzdelavani-a-rozvoji-2-cast-od-formalit-k-rozvoju-8222-on-the-job-8220-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbTnfqtAxpnRX/?query=spoznajte+novodob%E9+trendy+v+u%E8en%ED+sa&serp=1>
  článok

  článok


 5. DUBEŇOVÁ, Katarína. Spoznajte novodobé trendy v učení sa, vzdelávaní a rozvoji: Skúsenostné učenie zamestnancov Kolbovým cyklom. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 10.5.2013, [s. 1-2], [1 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/spoznajte-novodobe-trendy-v-uceni-sa-vzdelavani-a-rozvoji-1-cast-skusenostne-ucenie-zamestnancov-kolbovym-cyklom-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbUSESna1anrd/?query=spoznajte+novodob%E9+trendy+v+u%E8en%ED+sa%2C+vzdel%E1van%ED+a+rozvoji&serp=1>
  článok

  článok


 6. DUBEŇOVÁ, Katarína. Extrovert verzus introvert: Ako ich vzdelávať a rozvíjať? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 1.4.2013, [s. 1-2], [2 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/extrovert-verzus-introvert-ako-ich-vzdelavat-a-rozvijat-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbS0MiKnZffxB/?query=extrovert+verzus+introvert%3A+ke%EF+je+kolega+introvert...&serp=1>
  článok

  článok


 7. DUBEŇOVÁ, Katarína. Extrovert verzus introvert: Keď je kolega introvert... In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 11.3.2013, [s. 1], [1 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/extrovert-verzus-introvert-ked-je-kolega-introvert-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbfbjSXBYUbeD/?query=extrovert+verzus+introvert%3A+ke%EF+je+kolega+introvert...&serp=1>
  článok

  článok


 8. DUBEŇOVÁ, Katarína. Extrovert verzus introvert: Keď je kolega extrovert... In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 25.2.2013, [s. 1-2], [2 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/extrovert-verzus-introvert-ked-je-kolega-extrovert-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbWeXXEtrI55W/?query=extrovert+verzus+introvert%3A+ke%EF+je+kolega+extrovert...&serp=1>
  článok

  článok


 9. DUBEŇOVÁ, Katarína. Extrovert verzus introvert: Ako ovplyvňuje typ osobnosti kariérny potenciál? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 20.2.2013, [s. 1-2], [2 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/extrovert-verzus-introvert-ako-ovplyvnuje-typ-osobnosti-karierny-potencial-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbfErCUq5O05J/?query=extrovert+verzus+introvert%3A+ako+ovplyv%F2uje+typ+osobnosti+kari%E9rny+potenci%E1l%3F&serp=1>
  článok

  článok


 10. DUBEŇOVÁ, Katarína. Kurikulum študijného programu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, Rímskokatolíckej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a možnosti rozvoja ekonomického vzdelávania z pohľadu celoživotnej uplatniteľnosti. In Celoživotná kariéra a trh práce 1 : kurikulum študijných programov vybranej skupiny neekonomických študijných odborov : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3714-8, s. 40-51. KEGA 006EU-4/2013 100%.
  článok

  článok