Výsledky vyhľadávania

  1. PANKOVIČOVÁ, Barbara. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku : diplomová práca. Škol. Elena Thomasová. Bratislava, 2010. 63 s.
    kniha

    kniha