Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. - Registrovaný: Web of Science. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014, 2016, roč. 121, č. 4, s. 591-611.
  článok

  článok


 2. VOZAFOVÁ, Lucia. Vplyv univerzity na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha


 3. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Lokálne ekonomické vplyvy MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In Zborník z prvého česko-slovenského workshopu mladých ekonómov v Belušských Slatinách 2012 : Belušské Slatiny 5. 10. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3498-7, s. [1-15]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 4. TVRDOŇ, Jozef - CHOVANEC, Martin - ŠTOFKO, Michal. Podporná politika v podmienkach vybraných typov regiónov. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1336-5452, 2012, roč. 9, č. Mimoriadne číslo, s. 1-8. VEGA 1/0871/08. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2012/mimoriadne_-_special_iss./>
  článok

  článok


 5. KOPKOVÁ, Katarína. Vplyv univerzity na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. REPKOVÁ, Anna. Nástroje environmentálnej politiky v podmienkach EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. BULKOVÁ, Tatiana. Vplyv firmy na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠVECOVÁ, Natália. Regionálne rozvojové agentúry a región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha


 9. PREKOPOVÁ, Martina. Vplyv technologického rozvoja regiónu na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha


 10. KVASNICA, Marián. Decentralizácia zdravotníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha