Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. - Registrovaný: Web of Science. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014, 2016, roč. 121, č. 4, s. 591-611.
  článok

  článok

 2. VOZAFOVÁ, Lucia. Vplyv univerzity na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 3. TVRDOŇ, Jozef - CHOVANEC, Martin - ŠTOFKO, Michal. Podporná politika v podmienkach vybraných typov regiónov. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. ISSN 1336-5452, 2012, roč. 9, č. Mimoriadne číslo, s. 1-8. VEGA 1/0871/08. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2012/mimoriadne_-_special_iss./>
  článok

  článok

 4. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Lokálne ekonomické vplyvy MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In Zborník z prvého česko-slovenského workshopu mladých ekonómov v Belušských Slatinách 2012 : Belušské Slatiny 5. 10. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3498-7, s. [1-15]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. ŠTOFKO, Michal - REHÁK, Štefan. Dopadová štúdia: vplyv Ekonomickej univerzity na Bratislavu. In Zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov z vedeckého seminára 23. - 25. marec 2011, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : [Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3196-2, s. 1-9. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. REHÁK, Štefan - ŠTOFKO, Michal. Štrukturálne zmeny regiónov SR: regionálna špecializácia a priestorová koncentrácia. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2011. ISSN 1337-8473, 2011, roč. 4, č. 2, s. 4-23.
  článok

  článok

 7. ŠTOFKO, Michal. Dopadové štúdie a regionálny rozvoj : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2011. 102 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. PÁSTOR, Rudolf et al. Vývoj IKT sektora v Bratislavskom regióne. In Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3214-3, s. [1-18]. APVV-0230-07.
  článok

  článok

 9. REPKOVÁ, Anna. Nástroje environmentálnej politiky v podmienkach EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. BULKOVÁ, Tatiana. Vplyv firmy na vybraný región : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Štofko. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha