Výsledky vyhľadávania

 1. HOLAS, Lukáš. Budúcnosť vzťahov medzi NATO a Ruskou federáciou. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 205-212, CD-ROM. VEGA 1/0280/11.
  článok

  článok

 2. PAULINOVÁ, Katarína. Terorizmus ako bezpečnostná hrozba súčasnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Holas. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. HOLAS, Lukáš. Zmeny v usporiadaní medzinárodných vzťahov na prelome 20. a 21. storočia : vzťahy medzi NATO a Ruskou federáciou po skončení studenej vojny : dizertačná práca. Školiteľ: Ján Liďák. Bratislava, 2013. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HOLAS, Lukáš. Security environment at the turn of 20th and 21st century. In XXI vek: Rossija i mir v uslovijach kardinaľno menjajuščegosja obščestva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 15-17 aprelja 2013. - Moskva : Izdateľstvo MIEP, 2013. ISBN 978-5-8461-0243-9, s. 123-134.
  článok

  článok

 5. ČIMOVÁ, Lucia. Zákon o apartheide v Juhoafrickej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Holas. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. HÝBELOVÁ, Martina. Regionálna medzinárodná organizácia APEC : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Holas. Bratislava, 2013. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. HOLAS, Lukáš. Otázka protiraketovej obrany vo vzťahoch medzi NATO a Ruskou federáciou. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 85-98 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok

 8. LENGHARTOVÁ, Lucia. Vnímanie medzinárodnej migrácie vo vybraných západoeurópskych krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Holas. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. REŠ, Dean. Zahraničná politika ČĽR : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Holas. Bratislava, 2013. 34 s.
  kniha

  kniha

 10. HOLAS, Lukáš. Rusko-čínske vzťahy po skončení studenej vojny. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 138-158. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168949/MV2013-1.pdf>
  článok

  článok