Výsledky vyhľadávania

 1. PAJTINKA, Viliam. Širší pohľad na atribúty zlyhania štátu v Somálsku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 38-53 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok

 2. PAJTINKA, Viliam. Koncepcia zlyhania štátu vo svetle kritických prístupov. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 396-404, CD-ROM.
  článok

  článok

 3. PAJTINKA, Viliam. Sociálno-ekonomické a bezpečnostné problémy rozvojového sveta vo svetle kritických teórií medzinárodných vzťahov : fenomén zlyhania štátu na príklade Somálska : dizertačná práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2013. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JAKABOVÁ, Romana. Pôsobenie OSN v Somálsku : bakalárska práca. Školiteľ: Viliam Pajtinka. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. LACKOVIČOVÁ, Eva. Zlyhávajúce štáty v Afrike – Konžská demokratická republika : bakalárska práca. Školiteľ: Viliam Pajtinka. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. HUTTOVÁ, Michaela. Somálske pirátstvo : bakalárska práca. Školiteľ: Viliam Pajtinka. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. ARONOVÁ, Michaela. Africká únia : bakalárska práca. Školiteľ: Viliam Pajtinka. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. PAJTINKA, Viliam. Current trends in Somali piracy. In XXI vek: Rossija i mir v uslovijach kardinaľno menjajuščegosja obščestva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 15-17 aprelja 2013. - Moskva : Izdateľstvo MIEP, 2013. ISBN 978-5-8461-0243-9, s. 185-192.
  článok

  článok

 9. KĽÚČIK, Michal. Občianska vojna v Sudáne - jej príčiny a dôsledky : bakalárska práca. Školiteľ: Viliam Pajtinka. Bratislava, 2012. 86 s.
  kniha

  kniha

 10. DUBOVSKÁ, Dominika. Mierové misie OSN : bakalárska práca. Školiteľ: Viliam Pajtinka. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha