Výsledky vyhľadávania

 1. SINPROH, Chalotorn. Základné globálne nerovnováhy v súčasnej svetovej ekonomike : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2014. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SINPROH, Chalotorn - SIPKO, Juraj. Global imbalances. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2014. ISSN 1338-4465, 2014, č. 1, s. 57-73.
  článok

  článok

 3. SINPROH, Chalotorn. Rebalancing process from China’s perspective. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 118-134 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok

 4. SINPROH, Chalotorn. Rebalancing process from Germany's perspective. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 461-469, CD-ROM.
  článok

  článok

 5. SINPROH, Chalotorn. Proces globálnej rovnováhy z americkej perspektívy. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 618-642 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SINPROH, Chalotorn. Global imbalances and the aspects of foreign currency exchange. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012 : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 30. máj 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 421-431.
  článok

  článok

 7. SINPROH, Chalotorn. Základné globálne nerovnováhy v súčasnej svetovej eknomike. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-0715, 2012, roč. 7, č. 1, s. 134-155 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0158178/A2012-1.pdf>
  článok

  článok

 8. SINPROH, Chalotorn. The Global imbalances from the perspective of the oil - exporting countries. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2012 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 13th international scientific conference : Smolenice Castle, December 5 – 7 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3560-1, s. 149-159. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/files/Conference_proceedings_Smolenice_2012_english_version.pdf>
  článok

  článok

 9. TOKÁROVÁ, Mária. Recenzia publikácie Lipková, Ľ a kol.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, máj 2011, roč. 7, č. 1, s. 146-148. Recenzia na: Medzinárodné hospodárske vzťahy / Ľudmila Lipková a kolektív. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-37-4. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0136055/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_05.pdf>
  článok

  článok

 10. SINPROH, Chalotorn. Globálna ekonomická nerovnováha a jej implikácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 563-578.
  článok

  článok