Výsledky vyhľadávania

 1. PELEGRINOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Efektivita podnikateľských modelov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 26, s. 94-108. MVP 233062.
  článok

  článok

 2. PELEGRINOVÁ, Lenka - PEŠÁKOVÁ, Petra. Innovation business models: the case of Eastern Slovakia. In International journal of management cases : special issue. - Darwen : Access Press UK, 2011. ISSN 1741-6264, 2011, vol. 13, no. 3, s. 24-37.
  článok

  článok

 3. HORVÁTHOVÁ, Elena - PELEGRINOVÁ, Lenka - PEŠÁKOVÁ, Petra. Innovation business models: the case of Eastern Slovakia. In 8th CIRCLE international conference for marketing, management, finance, consumer behaviour, tourism and retailing research : book of abstracts, 27-29 April 2011, Dubrovnik, Croatia. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2011. ISBN 978-953-6025-40-4, s. 12.
  článok

  článok

 4. PAĽUVOVÁ, Ivana. Rozvoj klastrov v regiónoch Slovenskej a Českej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MILOVČIKOVÁ, Ľudmila. Outsourcing a jeho využitie vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. ROHÁČOVÁ, Lenka. Technologické a podnikateľské inkubátory v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ČIŽMARIKOVÁ, Jarmila. Vplyv tvorby sietí na zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HALAGOVÁ, Lýdia - PELEGRINOVÁ, Lenka. Social entrepreneurship and social enterprises within the slovak labour market. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020, 2011, roč. 4, č. 1, s. 42-58.
  článok

  článok

 9. PELEGRINOVÁ, Lenka. Uzavretý podnikateľský model: MSP v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1, s. 25-38. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/pelegrinova.pdf>
  článok

  článok

 10. HALAGOVÁ, Lýdia - PELEGRINOVÁ, Lenka - PEŠÁKOVÁ, Petra. Podniková kultúra slovenských podnikov. In BEES (Business culture in enterprices within European Communication Space) : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 13. - 14. decembra 2010 Košice. - Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3134-4, s. 187-198.
  článok

  článok