Výsledky vyhľadávania

 1. PELEGRINOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Efektivita podnikateľských modelov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 26, s. 94-108. MVP 233062.
  článok

  článok

 2. ROHÁČOVÁ, Lenka. Technologické a podnikateľské inkubátory v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČIŽMARIKOVÁ, Jarmila. Vplyv tvorby sietí na zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PELEGRINOVÁ, Lenka - PEŠÁKOVÁ, Petra. Innovation business models: the case of Eastern Slovakia. In International journal of management cases : special issue. - Darwen : Access Press UK, 2011. ISSN 1741-6264, 2011, vol. 13, no. 3, s. 24-37.
  článok

  článok

 5. HALAGOVÁ, Lýdia - PELEGRINOVÁ, Lenka. Social entrepreneurship and social enterprises within the slovak labour market. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020, 2011, roč. 4, č. 1, s. 42-58.
  článok

  článok

 6. PAĽUVOVÁ, Ivana. Rozvoj klastrov v regiónoch Slovenskej a Českej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MILOVČIKOVÁ, Ľudmila. Outsourcing a jeho využitie vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Pelegrínová. Košice, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. HORVÁTHOVÁ, Elena - PELEGRINOVÁ, Lenka - PEŠÁKOVÁ, Petra. Innovation business models: the case of Eastern Slovakia. In 8th CIRCLE international conference for marketing, management, finance, consumer behaviour, tourism and retailing research : book of abstracts, 27-29 April 2011, Dubrovnik, Croatia. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 2011. ISBN 978-953-6025-40-4, s. 12.
  článok

  článok

 9. PELEGRINOVÁ, Lenka - ČIŽMÁRIK, Martin. Open innovation in open source software. In Conference AMTP IV. (Application on management theory in practice IV.) : international conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2926-6, s. [1-12]. Projekt č. 2330256/09.
  článok

  článok

 10. PUDŁO, Patrycja - PELEGRINOVÁ, Lenka. Analysis of clusters from border regions of Poland and Slovakia. In Clusters, bi and global economy (international aspect). - Drohobych - Jasło : Serve & Bonus Liber sp. zo.o., 2010. ISBN 978-83-924403-0-7, s. 9-26 [1,18 AH]. VEGA 1/0350/10.
  článok

  článok