Výsledky vyhľadávania

 1. EISELE, Štefan - LIPIANSKA, Júlia. Vplyv digitalizácie televízneho vysielania na marketingovú komunikáciu TV stanice. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 16, s. 516-522. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 2. EISELE, Štefan. Vplyv digitalizácie televízneho vysielania na marketingovú komunikáciu TV stanice : dizertačná práca. Školiteľ: Júlia Lipianska. Bratislava, 2011. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KRCHOVÁ, Adriana. Marketing v politike : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Eisele. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. SVRČKOVÁ, Michaela. Interaktívna komunikácia v médiách - internetový marketing : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Eisele. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Nové techniky a trendy v televíznej reklame : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Eisele. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. EISELE, Štefan. Vplyv digitalizácie na marketingovú komunikáciu TV stanice. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 145-149.
  článok

  článok

 7. ZAUJECOVÁ, Dáša - EISELE, Štefan. Marketingový význam body image. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 170-175.
  článok

  článok

 8. EISELE, Štefan - LIPIANSKA, Júlia. Interaktívna komunikácia v médiách. In Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2839-9, s. 32-41. VEGA 1/0251/08.
  článok

  článok

 9. EISELE, Štefan. Interaktívna komunikácia v mediálnej praxi. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 92-95. VEGA 1/0251/08.
  článok

  článok

 10. LIPIANSKA, Júlia - EISELE, Štefan. Nové trendy interaktívnej komunikácie v médiách. In Zborník prác z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie FMK : v Trnave 10.12.2009. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-175-3, s. 320-334.
  článok

  článok