Výsledky vyhľadávania

 1. KRAUS, Michal. Marketingová stratégia firmy v oblasti ponuky služieb (stratégie poskytovateľov sociálnych služieb) : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2011. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ČERMÁKOVÁ, Antónia. Marketingový mix v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠKVORÁKOVÁ, Monika. Marketing v kultúre : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. MROVČÁKOVÁ, Petra. Marketingová stratégia podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. TURŇOVÁ, Petra. Marketingová komunikácia v neziskovom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠOLTISOVÁ, Jana. Legislatívne a etické aspekty marketingovej komunikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. FILO, Peter - KRAUS, Michal. PHSR a demografický vývoj. In Územná samospráva. - Žilina : Municipalia, a.s., 2010. ISSN 1336-6475, 2010, roč. 6, č. 2, s. 22-23.
  článok

  článok

 8. KRAUS, Michal. Sociálne služby pre seniorov - aká je ich cieľová skupina? In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 253-258.
  článok

  článok

 9. KRAUS, Michal. Modely poskytovania a financovania sociálnych služieb. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 330-334.
  článok

  článok

 10. KRAUS, Michal. Seniori ako cieľová skupina. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 242-246.
  článok

  článok