Výsledky vyhľadávania

 1. ČERMÁKOVÁ, Antónia. Marketingový mix v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha


 2. MROVČÁKOVÁ, Petra. Marketingová stratégia podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠKVORÁKOVÁ, Monika. Marketing v kultúre : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 63 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠOLTISOVÁ, Jana. Legislatívne a etické aspekty marketingovej komunikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. TURŇOVÁ, Petra. Marketingová komunikácia v neziskovom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 6. KRAUS, Michal. Marketingová stratégia firmy v oblasti ponuky služieb (stratégie poskytovateľov sociálnych služieb) : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2011. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. KRAUS, Michal. Seniori ako cieľová skupina. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 242-246.
  článok

  článok


 8. KRAUS, Michal. Opodstatnenosť kooperácie pri poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5, s. 86-100.
  článok

  článok


 9. BIELIKOVÁ, Barbora. Marketing sociálnych služieb v prostredí SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2010. 46 s.
  kniha

  kniha


 10. HULÁKOVÁ, Alexandra. Nové trendy hodnotenia efektívnosti komunikačnej kampane : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2010. 44 s.
  kniha

  kniha