Výsledky vyhľadávania

 1. FÖLDESIOVÁ, Katarína. Využitie sociálnych sietí v destinačnom manažmente a marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha


 2. DOBIAŠ, Michal. Zmeny spotrebiteľského správania sa účastníkov cestovného ruchu v súvislosti s rozvojom UGC : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha


 3. NOVÁKOVOVÁ, Martina. Nové trendy v cestovnom ruchu a ich implementácia v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha


 4. KOMOROVÁ, Martina. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vybranom podniku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha


 5. KOPRDOVÁ, Lucia. Moderné prístupy k budovaniu PR v leteckých spoločnostiach : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. VYSKOČILOVÁ, Lucia. E-branding destinície cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha


 7. VARGOVÁ, Monika. Marketing zelených podnikov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 58 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠUTIAKOVÁ, Karin. Vplyv sociálnych médií na spoločenskú zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha


 9. ČUPKOVÁ, Zuzana. UGC – nový fenomén marketingovej komunikácie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. BRODZIANSKA, Viktória. Environmentálny manažment ako súčasť destinačného manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 97 s.
  kniha

  kniha