Výsledky vyhľadávania

 1. FÖLDESIOVÁ, Katarína. Využitie sociálnych sietí v destinačnom manažmente a marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. ČUPKOVÁ, Zuzana. UGC – nový fenomén marketingovej komunikácie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. BRODZIANSKA, Viktória. Environmentálny manažment ako súčasť destinačného manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 97 s.
  kniha

  kniha

 4. SPAČKOVÁ, Elena. Využitie UGC podnikmi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. KRISTIANOVÁ, Petra. Vplyv zavedenia environmentálneho manažmentu v hoteli na spotrebiteľské správanie : diplomová práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. KOPRDOVÁ, Lucia. Moderné prístupy k budovaniu PR v leteckých spoločnostiach : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. VARGOVÁ, Monika. Marketing zelených podnikov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. NOVÁKOVOVÁ, Martina. Nové trendy v cestovnom ruchu a ich implementácia v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠUTIAKOVÁ, Karin. Vplyv sociálnych médií na spoločenskú zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. KOMOROVÁ, Martina. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vybranom podniku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Bojová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha