Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Legal Regulation of Timesharing Contract and Other Contracts on Providing of Certain Services in Tourism Services in Slovak Republic. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 269-276.
  článok

  článok

 2. MIŠURA, Ján. Nekalá súťaž ako konkurenčná praktika a jej vplyv na svetový obchod : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Sabo. Bratislava, 2013. 142 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ZÁHORANSKÝ, Dávid. Podnikanie zahraničných osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. FIDLUŠOVÁ, Jana. Právne aspekty ochrany medzinárodných investícií : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2011. 37 s.
  kniha

  kniha

 5. MICHALOVÁ, Valéria et al. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 174 s. [9,95 AH]. KEGA 3/7284/09. ISBN 978-80-225-3255-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 1]
 6. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Bankruptcy trustee insolvency proceedings as an entrepreneur and as a subject of the proceeding. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 153-159.
  článok

  článok

 7. VETERNÍKOVÁ, Mária - MIŠURA, Ján. Ochrana bezpečnosti výrobkov podľa právnej úpravy o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 204-213.
  článok

  článok

 8. MIŠURA, Ján. K niektorým otázkam verejno-súkromných partnerstiev. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 448-457.
  článok

  článok

 9. KUDLÁČOVÁ, Zuzana. Ekonomické a právne aspekty elektronických obchodov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2010. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. KURBELOVÁ, Dominika. Spotrebiteľské zmluvy : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2010. 51 s.
  kniha

  kniha