Výsledky vyhľadávania

  1. REČNÁ, Anna. Finančno-ekonomická analýza vybranej samosprávy : diplomová práca. Škol. Dušan Kozovský. Bratislava, 2010. 116 s.
    kniha

    kniha

  2. REČNÁ, Anna. Postavenie obce v systéme verejnej správy. In ČasOpis : odborný časopis vysokoškolákov. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007, 2007, roč. 2, č. 5-6, s. 79-89.
    článok

    článok