Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Actual Changes in Current Financial Assets` Conception. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 18-22.
  článok

  článok

 3. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : otázky, príklady, úlohy a testy. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [77 s.] [3,92 AH]. ISBN 978-80-89962-34-1.
 4. RÝZEK, Ľubomír. Analýza poznámok mikro účtovných jednotiek z hľadiska užitočnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. KONC, Marek. Tiché rezervy v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 6. PAVELKOVÁ, Ivana. Význam vnútorných predpisov v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. POLÁKOVÁ, Eva. Význam poznámok ako súčasti účtovnej závierky pre ekonomické rozhodnutia používateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [114 s.] [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5.
 9. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Aktuálne zmeny vo vymedzení krátkodobého finančného majetku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 5-15 online.
  článok

  článok

 10. GALBAVÁ, Lucia. Etika účtovníka pri aplikácii bilančnej politiky : diplomová práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha