Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 210  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0025888^"
 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vývoj tržieb v maloobchode v kontexte pandémie COVID-19. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 12.
  článok

  článok

 2. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. Vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 33 s. [1,70 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-99-0.
 3. MOKOŠOVÁ, Daša - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Legislative Development and Its Impact on the Digitisation in Accounting Practice in the Slovak Republic During the Covid-19 Pandemic Period. In Accounting and Business in a Sustainable Post-Covid World: New Perspectives and Challenges. - Wroclaw : Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, 2022. ISBN 978-83-7695-996-2, pp. 45-59. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Financial Health of Companies Operating in the Retail Trade and Service Sectors in the Slovak Republic. Reviewers: Peter Markovič, Anna Šlosárová. 1st Edition. Bratislava : Letra Edu, 2022. 232 s. [11,25 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-974180-7-6.
 5. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Accounting for Holdings of Cryptocurrencies in the Slovak Republic: Comparative Analysis. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Contemporary Economics. - Warsaw : University of Finance and Management. ISSN 2300-8814, 2022, vol. 16, no. 1, pp. 16-31 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Digitization and Automation in the Time of COVID-19 Pandemic and Their Impact on Sales of IT Sector Companies. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 23-28. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomickú situáciu účtovných jednotiek v SR – ponaučenia. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 6-14 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 8. KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Pomoc pri udržaní prevádzky a zamestnanosti malých zamestnávateľov Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 21-27 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. KORDOŠOVÁ, Alena. Vplyv koronakrízy na výnosy z daní samosprávnych krajov. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 28-34 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 10. LOVCIOVÁ, Kornélia. Manažment cien – stratégia udržateľnosti a rozvoja podnikania. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 35-40 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.