Výsledky vyhľadávania

 1. ANDRÁŠIK, Ladislav. Ontologické inovácie evolučno-inštitucionálnej ekonómie. Recenzenti: František Ochrana, Tatjana Šimanovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 162 s. [13,55 AH]. ISBN 978-80-225-4013-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 2. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Stručný historický pohľad na úvahy o pojmoch náhody a náhodnosti a ich vplyv na rozvoj teórie pravdepodobnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 5, s. 50-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195193/fss0514.pdf>
  článok

  článok

 3. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Plánovanie zdrojov v inovačných procesoch. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 83-86. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
  článok

  článok

 4. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Metodológia riešenia problémov pri plánovaní inovacií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 3, s. 172-175. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0133994/fss0311.pdf>
  článok

  článok

 5. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana - MIŠOTA, Branislav. Počítačové simulácie ako inovatívne prístupy v procese experimentovania so socioekonomickými systémami. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 163-166. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 6. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. K metodológii rozhodovania ako imanentnej súčasti inovačných procesov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 6, s. 73-77. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124135/fss0610.pdf>
  článok

  článok

 7. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana - MIŠOTA, Branislav. Metodologické aspekty a inovatívne prístupy v procese modelovania ekonomických systémov a hodnotenia alternatív. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 159-162. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Predikcia v metodológii projektovania. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 80-83. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 9. ŠIMANOVSKÁ, Tatjana. Systémový prístup a simulácia ako nástroj poznávania a projektovania zložitých systémov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 3, s. 102-106. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0076668/fss0308.pdf>
  článok

  článok