Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÍK, Matúš - ORAVCOVÁ, Veronika. Decarbonization in the V4 Countries: Renewables Goals in Draft National Climate and Energy Plans. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2019. ISSN 1337-5482, 2019, vol. 28, no. 3-4, pp. 10-24.
  článok

  článok

 2. ORAVCOVÁ, Veronika - MIŠÍK, Matúš. EU Funds and Limited Cooperation: Energy Infrastructure Development in the Visegrad Group. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2018. ISSN 1337-5482, 2018, vol. 27, no. 3-4, s. 11-26.
  článok

  článok

 3. ORAVCOVÁ, Veronika. Etika v marketingovom poradenstve : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. ORAVCOVÁ, Veronika. Marketingová stratégia regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2016. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. ORAVCOVÁ, Veronika. Globálna finančná kríza - dôsledky pre budúci vývoj : diplomová práca. Škol. Miloš Bikár. Bratislava, 2010. 94 s.
  kniha

  kniha