Výsledky vyhľadávania

 1. MIKUŠ, Roman. Analýza vplyvu medzinárodného daňového plánovania na daňové subjekty a tuzemské krajiny : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2011. 163 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BARANOVÁ, Anna. Komparácia daňových systémov : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Mikuš. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. ZACHORECZ, Anton. Daňové plánovanie a využitie offshore finančných centier : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Mikuš. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. JAKUBCOVÁ, Katarína. Harmonizácia daní v rámci štátov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Mikuš. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. MIKUŠ, Roman. Komparácia daňového zaťaženia fyzických osôb v krajinách Vyšehradskej štvorky. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-6.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna - MIKUŠ, Roman. Aplikácia metód transferového oceňovania. In Zborník vedeckých statí VEGA č. 1/0165/08, VEGA č. 1/0425/08 a VEGA č. 1/0276/08 : 1. VEGA č. 1/0165/08: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3142-9, s. 71-76.
  článok

  článok

 7. MIKUŠ, Roman. Analýza ľudského kapitálu v podmienkach Slovenskej republiky a jeho komparácia s krajinami Vyšehradskej štvorky. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 336-345.
  článok

  článok

 8. MIKUŠ, Roman. Medzinárodné daňové plánovanie a využitie offshore finančných centier. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 9. HANZLÍČEK, Juraj - MIKUŠ, Roman. Vplyv globalizácie na investovanie v Iraku. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 13-17. VEGA 1/4585/07.
  článok

  článok

 10. HANZLÍČEK, Juraj - MIKUŠ, Roman. Právna úprava platobnej neschopnosti a predlženia a ich vzťah k vyhláseniu konkurzu v SR. In Financie vo vede a výučbe rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia katedier financií vysokých škôl a univerzít SR a ČR. - Bratislava : Katedra podnikových financií FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2743-9, s. 64-68.
  článok

  článok