Výsledky vyhľadávania

 1. SIRKOVÁ, Michaela - SOJKA, Ladislav. Analysis of Problems in Retaining Talented and High-Performing Employees. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2020. ISSN 2344-2409, 2020, no. 21, s. 49-52.
  článok

  článok

 2. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. GAJDOŠ, Jozef. Potenciál repozitára ako marketingového nástroja inštitúcie. In Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe. odborný workshop. Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe : elektronický zborník príspevkov z odborného workshopu, 28.3.2014 Prešov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-8165-046-8, s. [1-5], [CD-ROM]. KEGA 017PU-4/2013.
  článok

  článok

 4. SOJKA, Ladislav. Specification of the Quality of Work Life Characteristics in the Slovak Economic Environment. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 3, s. 283-299.
  článok

  článok

 5. DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech - KRIŠTANOVÁ, Anna. Model fakultného komunikačného systému na univerzite ekonomického zamerania. In Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe. odborný workshop. Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe : elektronický zborník príspevkov z odborného workshopu, 28.3.2014 Prešov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-8165-046-8, s. [1-10], [CD-ROM]. KEGA 017PU-4/2013.
  článok

  článok

 6. SOJKA, Ladislav - HOMINDOVÁ, Mariana. Rola angažovanosti zamestnancov v riadení ľudských zdrojov. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2011. ISSN 1338-0494, 2011, roč. 3, č. 2, s. 120-134.
  článok

  článok

 7. SOJKA, Ladislav. Analýza konvergentných a divergentných trendov v systémoch riadenia ľudských zdrojov v EÚ. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2010. ISSN 1338-0494, 2010, roč. 2, č. 1-2, s. 91-101.
  článok

  článok

 8. SOJKA, Ladislav. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov v multinacionálnych spoločnostiach. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. november, s. 557-562.
  článok

  článok

 9. SOJKA, Ladislav. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov v multinacionálnych spoločnostiach. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 629-634.
  článok

  článok

 10. SOJKA, Ladislav. Rola ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. september, s. 397-402.
  článok

  článok