Výsledky vyhľadávania

 1. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Dopady globalizácie na ekonomiku rozvojových štátov v období svetovej hospodárskej krízy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 139-145.
  článok

  článok

 2. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Dohoda o voľnom obchode niektorých krajín Južnej Ázie. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. ISSN 1338-2195, 2010, č. 2, s. 41-42.
  článok

  článok

 3. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Spolupráca Európskej únie a rozvojových krajín Ázie v súčasnom období. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
  článok

  článok

 4. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Dohoda o voľnom obchode krajín Južnej Ázie (SAFTA). In Příležitosti mladé generace v oblasti vědy, výzkumu a inovací : sborník : III. mezinárodní vědecká studentská konference. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. ISBN 978-80-7314-172-1, s. 69-71.
  článok

  článok

 5. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Možnosti a perspektívy obchodnej spolupráce krajín regiónu Južnej Ázie a Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2823-8, s. 350-355.
  článok

  článok

 6. LIPKOVÁ, Ľudmila et al. Svetová ekonomika : vybrané témy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 269 s. ISBN 978-80-225-2744-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 7. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Ekonomické aspekty podnikania v regióne Južnej Ázie. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků = conference proceedings. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-504-8, s. 197-200.
  článok

  článok

 8. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Rozvojové projekty na Srí Lanke. In Rozvojová pomoc a spolupráca 2008 : aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2640-1, s. 141-145.
  článok

  článok

 9. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Združenie krajín Južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu SAARC. In MendelNET 2008 : evropská vědecká konference doktorandů. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-87222-03-4.
  článok

  článok