Výsledky vyhľadávania

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Dlhové epizódy, fiškálna politika a fiškálne pravidlá : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0838/14 : doba riešenia 01/2014 - 12/2016. Bratislava, 2016. 9 s. VEGA 1/0838/14.

 2. HUŽOVIČOVÁ, Petra. Porovnanie sústavy verejných financií v západných krajinách Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 53 s.
  kniha

  kniha


 3. OLČAKOVÁ, Mária. Porovnanie sústavy verejných financií vo vybraných krajinách Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 40 s.
  kniha

  kniha


 4. SÚSTRIKOVÁ, Katarína. Analýza prínosov projektu vybranej obce/VÚC spolufinancovaného z eurofondov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 46 s.
  kniha

  kniha


 5. JURICA, Michal. Analýza vývojových aspektov príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. HRUŠOVSKÁ, Monika. Vplyv krízy na finančné hospodárenie vybraných obcí zo SR - porovnanie troch obcí rôznej veľkosti : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novela zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 15.10.2014, [s. 1], [3,41 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/novela-zakona-o-europskom-zoskupeni-uzemnej-spoluprace-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fdjhUlol6dZNT6QOQea68B8/?query=novela+z%E1kona+o+eur%F3pskom+zoskupen%ED+%FAzemnej+spolupr%E1ce&serp=1>
  článok

  článok


 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Navrhované zmeny v zákone o majetku obcí s účinnosťou od 1. decembra 2014. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 1.10.2014, [s. 1], [1,26 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/navrhovane-zmeny-v-zakone-o-majetku-obci-s-ucinnostou-od-1-decembra-2014-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmNZjHl19aE2u5XyacOkcuztDjM9MNbOewg/?query=navrhovan%E9+zmeny+v+z%E1kone+o+majetku+obc%ED&serp=1>
  článok

  článok


 9. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Práva a povinnosti obecnej polície. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 16.9.2014, [s. 1-3], [6,16 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/prava-a-povinnosti-obecnej-policie-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fVn4_zcwBECV/?query=pr%E1va+a+povinnosti+obecnej+pol%EDcie&serp=1>
  článok

  článok


 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Daň z motorových vozidiel by mala byť príjmom štátneho rozpočtu. In VS online - Verejná správa profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 08.09.2014, [s. 1], [1,40 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/dan-z-motorovych-vozidiel-by-mala-byt-prijmom-statneho-rozpoctu-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fWT-6HD0bvRK/?query=da%F2+z+motorov%FDch+vozidiel+by+mala+by%BB+pr%EDjmom+%B9t%E1tneho&serp=1>
  článok

  článok