Výsledky vyhľadávania

 1. DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech - HARGAŠ, Marek. Bezpečnosť v informatike. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 4-11 online.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília - DUGAS, Jaroslav - BARLAŠOVÁ, Terézia. Tvorba opisov pracovných miest v strojárskom podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 57-69.
  článok

  článok

 3. TARČA, Alexander et al. Úspešnosť implementácie business intelligence v podnikoch. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 28.
  článok

  článok

 4. FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav. Vyhľadávanie informácií v rôznych domácich a zahraničných databázach. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 10.
  článok

  článok

 5. KLAPÁKOVÁ, Katarína et al. Riziká malých a stredných podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 16.
  článok

  článok

 6. DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech. Výhody implementácie intranetu v podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 8.
  článok

  článok

 7. DUGAS, Jaroslav - HARGAŠ, Marek. Kvalitná práca s informáciami, dátami a znalosťami ako najdôležitejšia konkurenčná výhoda každého podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 103-109 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MELNÍKOVÁ, Ivana. Trvalé zavádzanie zmien zameraných na zlepšovanie administratívnych procesov pomocou štíhleho manažmentu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Dugas. Košice, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. CSABA, Sidor et al. Can Location-Based Social Media and Online Reservation Services Tell More about Local Accommodation Industries than Open Governmental Data? In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 21, pp. [1-21] online. APVV-14-0797, KEGA 036TUKE-4/2019, VEGA 1/0515/18.
  článok

  článok

 10. TARČA, Alexander - DUGAS, Jaroslav. Archivácia dát v informačných systémoch. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 169-176 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok