Výsledky vyhľadávania

 1. BŘEZINOVÁ, Monika - MINÁROVÁ, Martina. Mobilní telefon jako nástroj cílené marketingové komunikace. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2010. ISSN 1212-415X, 2010, č. 2, s. 40-50.
  článok

  článok

 2. BŘEZINOVÁ, Monika. Míra akceptace mobile marketingu v české společnosti. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 55-59. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
  článok

  článok

 3. BŘEZINOVÁ, Monika. Mobil marketing - jak je vnímán zákazníky. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 1, s. 29-31.
  článok

  článok